CHOROBY SKÓRY ZAOSTRZANE STRESEM W GABINECIE KOSMETOLOGA

Psychokosmetologia

Wzajemny wpływ psychiki i ciała jest już powszechnie brany pod uwagę. Wyniki badań naukowych oraz obserwacje wybitnych specjalistów dostarczają nam coraz więcej informacji na ten temat. Biorąc pod uwagę korelację czynników fizjologicznych i psychicznych, coraz bardziej powszechne stało się holistyczne podejście do organizmu człowieka.

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie należy pojmować jako całościowy dobrostan człowieka, co oznacza, że należy brać pod uwagę zarówno czynnik fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Pandemia COVID-19 spowodowała, że taka filozofia jest coraz częściej stosowana w leczeniu, pielęgnacji i innych wielu dziedzinach naszego życia. Czas pandemii pokazał nam jak bardzo ważne są wszystkie otaczające nas czynniki, jak ważna jest nasza psychika i jak poważne konsekwencje może przynieść nadmierny niekontrolowany stres.

PSYCHIKA I SKÓRA - PSYCHODERMATOLOGIA
Zależność między psychiką a ciałem dotyczy również największego organu w naszym organizmie, którym jest skóra. Badaniem relacji między psychiką a skórą zajmuje się psychodermatologia, która łączy w sobie dermatologię, psychologię, psychiatrię oraz, ze względu na procesy stresowe, również endokrynologię i immunologię. Zajmuje się wtórnymi i pierwotnymi chorobami psychicznymi, w których występują zmiany skórne.

Przedmiotem tej dziedziny jest także badanie wpływu czynników emocjonalnych i stresowych na przebieg chorób dermatologicznych. Wśród takich dermatoz można wyróżnić np. trądzik, trądzik różowaty, atopowe zapalenie skóry, łuszczycę. Dodatkowo warto nadmienić, że objawy tych chorób, takie jak np. nieestetyczny wygląd, mogą mieć wpływ na odbiór własnego wizerunku chorego, mogą wpływać na emocje i tym samym wywoływać nadmierny niekontrolowany stres.

Holistyczna filozofia sprawowania opieki dotyczy również kosmetologii, bowiem niejednokrotnie do gabinetów kosmetologicznych zgłaszają się osoby, u których choroby skóry są zaostrzane lub/i indukowane stresem. Wówczas kosmetolodzy zawsze powinni pamiętać o czynniku psychicznym.

W trakcie rozmowy z klientem należy pytać o styl życia, przeżywane emocje, radzenie sobie ze stresem. Warto nadmienić, że w codziennej pracy kosmetologa zdarzają się sytuacje, w których mimo prawidłowo wykonywanych zabiegów, efekt terapeutyczny jest niezadawalający zarówno dla terapeuty jak i pacjenta. W takich przypadkach niejednokrotnie czynnikami wpływającymi na niepowodzenie terapii mogą być właśnie przeżywane emocje oraz nadmierny stres.

Liczne publikacje naukowe wykazały, że niekontrolowany przedłużający się stres zaburza homeostazę organizmu i jednocześnie nie jest obojętny dla naszej skóry. W przypadku wspomnianych w niniejszym artykule chorób skóry, czyli AZS, trądziku różowatym, trądziku, łuszczycy stres jest czynnikiem nasilającym objawy chorobowe.REDUKCJA STRESU W GABINECIE KOSMETOLOGA - PSYCHOKOSMETOLOGIA
W gabinecie kosmetologicznym możemy w odpowiedni sposób podjąć opiekę pielęgnacyjną przy użyciu odpowiednich preparatów, przeznaczonych do konkretnego rodzaju skóry, ale nie zawsze taka pielęgnacja jest wystarczająca. Wówczas możemy skorzystać z procedur psychokosmetologii.

Jest to stosunkowo młoda dyscyplina w dziedzinie kosmetologii dotycząca holistycznej opieki nad organizmem człowieka, w której bierze się pod uwagę wszelkie czynniki wpływające na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem stresu, chorób psychosomatycznych oraz wykorzystaniu naturalnych możliwości odmłodzenia organizmu. Warto zaznaczyć, że proponowane w psychokosmetologii metody terapeutyczne stanowią również profilaktykę prozdrowotną przeciw powstawaniu takich chorób jak np. choroba Alzheimera, nadciśnienie, cukrzyca, depresja.

W procedurach z psychokosmetologii korzysta się między innymi z medytacji, masażu, aromaterapii, jogi, muzykoterapii, koloroterapii - czyli metod, które wpływają na redukcję stresu. Wykorzystanie takich terapii może być również pomocne u osób, którym towarzyszy nadmierny stres związany z codziennym funkcjonowaniem oraz przemęczeniem.

W przypadku chorób skóry zaostrzanych stresem, procedury z zakresu psychokosmetologii mogą być bardzo pomocne. Doskonałym rozwiązaniem będzie również podejście interdyscyplinarne, czyli nawiązanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin np. z dermatologiem, psychologiem, dietetykiem, psychoterapeutą. Bowiem zgodnie z definicją zdrowia WHO oraz holistyczną filozofią interdyscyplinarna opieka nad organizmem człowieka może być najskuteczniejsza.

Marta Kolankowska Trzcińska
www.kosmetologiaholistyczna.pl
Kosmetologia Marta Kolankowska Trzcińska - Strona główna | Facebook

Marta Kolankowska Trzcińska - kosmetolog, szkoleniowiec, pasjonatka i propagatorka psychokosmetologii w Polsce, wykładowca akademicki, szkoleniowiec. Autorka książki „Kosmetologia holistyczna. Wstęp do psychokosmetologii” oraz nowatorskiej pracy dyplomowej „Wpływ medytacji buddyjskiej na organizm człowieka – możliwości wykorzystania medytacji w kosmetologii” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Sadowskiego. Pomysłodawczyni projektu Beauty by psychocosmetology. Autorka eksperckich artykułów dotyczących kosmetologii, prelegentka na kongresach branży kosmetycznej. Organizatorka I Ogólnopolskich Warsztatów Psychokosmetologii, oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychokosmetologia.