RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH w HEALTH & BEAUTY

Plakat Razem

Osoby z niepełnosprawnością mogą być aktywne zawodowo w branży health & beauty, a ich rozwój edukacyjny i zawodowy to proces, który może wspierać również Uczelnia we współpracy z jej otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji naukowej – „RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH w HEALTH & BEAUTY” organizowanej przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie [24-25 listopada 2021 r.].

Konferencja ma na celu upowszechnienie działań służących zwiększaniu dostępności edukacji w obszarze nauk o zdrowiu oraz zwiększaniu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w branży health & beauty. Wydarzenie jest okazją do wymiany dobrych praktyk pośród przedstawicieli branży health & beauty zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. To również umożliwienie osobom z niepełnosprawnością spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy. Konferencja oceni możliwości współpracy na rzecz osób z niepełnoprawnością między uczelnią, a szeroko pojętą branżą health & beauty wskazując wyjątkową rolę, jaką każda ze stron może odgrywać w zastosowaniu teorii w praktyce i tworzeniu środowiska dla trwałej oraz pozytywnej zmiany; pokaże również korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji na stronie konferencji:
https://konferencjarazemwsiiz.syskonf.pl/

Rejestracja:
https://konferencjarazemwsiiz.syskonf.pl/rejestracja