Psychologia i kosmetyka profesjonalna

nowatorskie metody w pracy z klientem

Data: pt., 24/02/2017 - 12:03 / Tagi: PSYCHOKOSMETYKA, PSYCHOLOGIA, KOSMETYKA PROFESJONALNA
Psychologia w kosmetologii

Mogłoby się wydawać, że kosmetyka oraz psychologia są dziedzinami zupełnie różnymi, ponieważ dotyczą odmiennych aspektów ludzkiego funkcjonowania. Warto zauważyć, że mimo innych narzędzi oraz obszarów działań, kosmetyka i psychologia mają wspólny cel – poprawiać jakość życia.

Połączenie obu dziedzin może mieć zastosowanie zarówno w terapii, czy coachingu, jak i w kosmetyce. W nauce wyodrębniło się wiele dyscyplin łączących sferę “psyche” i “soma”, które są dowodem na skuteczność integracji oddziaływań leczniczych w zakresie psychologii, kosmetyki czy dermatologii. Przykładem może być psychodermatologia koncentrująca się na związkach psychiatrii i dermatologii w leczeniu schorzeń skóry. Nie jest również tajemnicą, że wiele problemów skórnych, opornych na leczenie kosmetologiczne i dermatologiczne, posiada podłoże w ludzkiej psychice. Dlaczego zatem nie stworzyć połączenia psychologii, coachingu i terapii w nurcie SR (ang. Solution Focused Brief Therapy SFBT) w pracy z klientem? Zaproponowana przez nas psychokosmetyka jest nowatorskim połączeniem, które stwarza wiele możliwości.

1. Pokonanie oporu psychologicznego
Łączenie metod terapeutycznych, projekcyjnych z relaksacyjnym zabiegiem bardzo szybko niweluje tzw. opór psychologiczny trwający czasem przez kilka spotkań z psychologiem. Relaksacja i wyciszenie, które daje zabieg pomaga zatrzymać klienta na “tu i teraz”, pokierować jego myślami, pomóc mu dokonać reinterpretacji przekonań. Przy zabiegu nie wprowadzamy klienta w trans i nie koncentrujemy się na negatywnych wydarzeniach, ale pracujemy na zasobach. Nie stosujemy metod psychodynamicznych, ale skoncentrowanych na rozwiązaniach.

2. Budowa mocnych stron i podniesienie jakości terapii
W pracy łączącej metody terapeutyczne z kosmetologicznymi zauważyłyśmy znaczną poprawę nie tylko samopoczucia klienta, ale także wzrost posiadanych przez niego umiejętności do samodzielnego radzenia sobie. Dzięki tej formie relaksacji możliwe staje się wydobycie ogromnych pokładów potencjału ludzkiego i cech, których klient nie dostrzegał wcześniej. To z kolei znacznie ułatwia pracę terapeutyczną.

3. Łamanie tabu i uprzedzeń związanych z zawodem
W Polsce korzystanie z pomocy czy terapii psychologicznej wciąż objęte jest tematem tabu. Psycholog kojarzy się ze specjalistą “od ludzi z problemami”, a dla wielu osób uczęszczanie na sesje terapeutyczne jest sprawą osobistą i wstydliwą. Praca psychologa w kosmetologii łamie ten stereotyp, pokazuje, że są inne formy dotarcia do klienta, natomiast sama usługa psychologiczna nie musi dotyczyć problemów, ale może koncentrować się na budowaniu tego co dobre w człowieku.

4. Pomoc dla pracowników branży beauty
Wizyta u kosmetyczki, chociaż potocznie kojarzona z przyjemnością, nierzadko bywa źródłem stresu. Klient jest poddawany zabiegom, których zasad działania często nie rozumie, nie wie czego może się spodziewać, a późniejsze efekty nie zawsze mogą być zgodne z jego oczekiwaniami. Dodatkowo, w gabinecie kosmetycznym w centrum uwagi znajdują się defekty skórne, których klient może się wstydzić. Kosmetyczki spotykają się więc z problemami, które są dla klientów źródłem kompleksów i przykrych emocji. Aby udzielić skutecznej pomocy wymagana jest nie tylko duża wiedza z zakresu kosmetyki profesjonalnej, ale także wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. Z pomocą może przyjść psychologia i jej wybrane metody, które mogą być stosowane przez specjalistów innych dziedzin.

5. Budowanie relacji z klientem za pomocą metod psychologicznych
Podstawową sprawą jest rozwijanie zdolności komunikacyjnych pracowników branży kosmetycznej. Jasna, empatyczna komunikacja pozwala zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa oraz obniżyć poziom stresu i niepokoju. Kosmetyczki rozwijając u siebie umiejętność słuchania oraz okazywania akceptacji są w stanie indywidualnie traktować klienta oraz dostrzegać jego potrzeby. Przynosi to obustronne korzyści – zadowoleni, odprężeni klienci chętniej stosują się do zaleceń i wracają tam, gdzie zostali wyjątkowo dobrze potraktowani.

6. Wspomaganie efektów zabiegów dzięki budowaniu pozytywnych nawyków
Należy pamiętać, że metoda terapeutyczna może być wykorzystywana wyłącznie przez przeszkolonych psychologów, jednak nie oznacza to, że pozbawiamy narzędzi psychologicznych pracowników branży beauty. Pracownicy salonów kosmetycznych spotykają się z różnymi problemami klientów, które leczą technologią i preparatami chemicznymi, jednak nie można zapominać o aspektach psychologicznych. Część problemów, z którymi klienci zgłaszają się do gabinetu kosmetycznego można rozwiązać tylko poprzez zmianę stylu życia. Zmiana nawyków jest długotrwałym procesem wymagającym dużo wysiłku. Kosmetyczki mogą nabyć nowe umiejętności, jak np. dialog motywujący, który zwiększy skuteczność wykonywanych zabiegów, poprzez wzmacnianie motywacji klienta do wprowadzenia zmian np. w codziennej pielęgnacji.

7. Psychologia jako źródło pomocy dla stresujących aspektów pracy z klientem
Praca kosmetyczki wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi, także z tzw. „trudnymi klientami”. Może to być źródłem stresu oraz zwiększać ryzyko wypalenia zawodowego. Czerpiąc z psychologii pracownicy branży kosmetycznej mogą nauczyć się konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Powinno się dążyć do podnoszenia przez kosmetologów kwalifikacji w obszarze kompetencji interpersonalnych. Rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz zwiększanie świadomości swoich mocnych i słabych stron, przełoży się na budowanie trwałych i satysfakcjonujących relacji z klientami oraz zwiększy skuteczność zabiegów. Dlatego też w swojej pracy koncentrujemy się na integracji usług psychologicznych z kosmetycznymi oraz przekazywania wiedzy w formie szkoleń i warsztatów dla pracowników branży beauty, aby wyposażyć ich w nowe umiejętności niezwykle przydatne w holistycznym podejściu do klienta.

Medinilla's Allure