I Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Kosmetologicznych

Studenckie Koło Naukowe Młodych Kosmetologów działające przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowych Kół Kosmetologicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zaprezentowaniem wyników pracy naukowej prowadzonej w ramach działalności Uczelnianych Kół Naukowych, a także wszystkich chętnych do wymiany ciekawych doświadczeń zawodowych/naukowych.

DATA I MIEJSCE SPOTKANIA: 26 października 2018 r. (piątek),
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Piotrkowska 278, 90 -361 Łódź

GŁÓWNI UCZESTNICY SPOTKANIA: Studenci-Członkowie Kół Naukowych, których obszar badań związany jest z tematyką szeroko pojętej kosmetologii bądź Studenci prowadzący badania własne np. w ramach pisania pracy dyplomowej

UWAGA: Zapraszamy także chętnych Wykładowców do wzięcia udziału w Panelu Eksperckim tj. wygłoszenia 15-minutowego referatu na wybrany temat

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 30 czerwca 2018 r.
Prosimy o określenie tematyki prezentacji i wskazanie preferowanej formy wystąpienia (prezentacja ustna lub poster). Wystąpienia w formie prezentacji ustnej powinny mieścić się w przedziale czasowym 10-15 min. Prosimy wykorzystać załącznik nr 1.

TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ WYSTĄPIENIA: 15 sierpnia 2018 r.
Prosimy o przesłanie streszczenia swoich wystąpień w formacie 1 strona A4. Streszczenie powinno zawierać: krótkie wprowadzenie do tematyki badań, cel badania, metodologia badania, główne wyniki i wnioski w przypadku badań własnych lub streszczenie poruszanego zagadnienia w przypadku wystąpienia o charakterze poglądowym (załącznik 2). Wykładowców chętnych do wzięcia udziału w Panelu Eksperckim prosimy o przesłanie streszczenia proponowanego wykładu oraz krótkiej informacji o swojej osobie (załącznik 3).

KOSZT UCZESTNICTWA: 200 zł płatne do dnia 15 sierpnia 2018 r., opłata obowiązuje każdego Uczestnika osobno (dokładne dane do przelewu zostaną udostępnione po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, najpóźniej do dnia 15 lipca 2018 r.).

Cena zawiera koszt przerw kawowych, lunchu oraz materiałów konferencyjnych

INFORMACJE DODATKOWE:

  • W konferencji wezmą udział także profesjonalne firmy kosmetyczne działające od wielu lat na rynku kosmetycznym w Polsce
  • Każdy Uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w tym naukowym wydarzeniu

OSOBA DO KONTAKTU:
Dr n. med. Marta Klimczyk-Caryk, e-mail: m.klimczyk@medyk.edu.pl, Opiekun Koła Naukowego Młodych Kosmetologów