NOWE PRZEPISY W BRANŻY BEAUTY – czyli na jakie zmiany należy się przygotować?

Branża Beauty

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuaży i odnowy biologicznej z dnia 10.06.2019 r. spowodował niemałe poruszenie w branży beauty i dużą ilość pytań. Wbrew pozorom, prace nad zmianami w prawie, a tym samym nowym aktem legislacyjnym, trwały już od 2012 roku. Głównym celem nowej regulacji prawnej, ma być przede wszystkim ograniczenie do minimum ryzyka zakażeń groźnymi chorobami, które mogą być przenoszone w wyniku naruszenia ciągłości tkanek, podczas wykonywania zabiegów pozamedycznych takich jak manicure, tatuaż, a nawet strzyżenie u fryzjera.

Wejście w życie wspomnianych wyżej przepisów, pozwoli także na sprecyzowanie art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tak jak zostało wspomniane, do zakażeń może dochodzić w wyniku naruszenia bariery skórnej i innych tkanek, w tym również śluzówek, poprzez kontakt ze skażoną krwią, wydzielinami lub wydalinami (np. śliną, czy surowicą). Zatem podczas świadczenia wszelkiego rodzaju usług związanych z pielęgnacją i zdobieniem ciała, można zachorować na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, HIV, różnego rodzaju grzybice, czy nawet wszawice. Te zagrożenia przyczyniły się do powstania ustawy, która ma na celu doprecyzowanie:

  • Minimalnych standardów jakie powinny spełniać miejsca usługowe z zakresu pielęgnacji i zdobienia ciała;
  • Warunków świadczenia usług oraz sposoby prawidłowego postępowania;
  • Kwalifikacji osób z zakresu procesów dekontaminacyjnych.

Podmioty świadczące usługi z zakresu pielęgnacji i zdobienia ciała, po zapoznaniu się z przepisami nowego rozporządzenia, podniosły do ponownego rozpatrzenia wiele aspektów. Większość z nich jest jednak powtarzalna i dotyczy tych samych kwestii. Według nowych przepisów, osoba zajmująca się myciem, dezynfekcją i sterylizacją narzędzi, powinna odbyć wielogodzinne szkolenie z tego zakresu. Specjaliści z branży argumentują, iż wystarczy nawet jednodniowy panel, by przekazać wszystkie ważne informacje. Ponadto osoby te bardzo często posiadają wykształcenie kierunkowe, a więc tematyka bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest im obca. Wobec tego wniesiono uwagi o zmniejszenie wymiaru godzinowego oraz zwolnienie wybranych osób z obowiązku szkolenia.

Świadomość osób wykonujących usługi upiększające jest coraz większa, ale nadal ujednolicenie standardów jest rzeczą konieczną. Dotychczas organy kontrolujące wspierały się na kilkunastu rozporządzeniach i ustawach, a interpretacja ich w różnych miejscach znacząco się różniła.

Nowy akt prawny nakłada na usługodawców z branży beauty, konieczność jednorazowego zakupu urządzenia do dezynfekcji np. myjki ultradźwiękowej oraz sterylizację narzędzi w profesjonalnym autoklawie. Przy wyborze autoklawu należy zwrócić uwagę czy posiada klasę B, świadczącą o tym, że jest to urządzenie medyczne. Obecnie na rynku są dostępne autoklawy spełniające wszystkie wymagania Sanepidu, sterylizujące narzędzia zaledwie w 15 min jak np. autoklaw Enbio. Ponadto właściciel salonu kosmetycznego powinien zapewnić jednorazowe przeszkolenie pracownika odpowiedzialnego za dekontaminację. Dokumentację z procesów sterylizacji należy przechowywać przez 10 lat.

Nowo powstały projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia jest w zasadzie niczym innym, jak działaniem nowelizacyjnym do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. Co ważne, wszystkie podmioty których będą dotyczyć nowe przepisy miały prawo do wniesienia uwag na piśmie do dnia 19 lipca 2019 r. Wobec tego, do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło kilkanaście uzasadnień, propozycji interpretacji oraz zmian co do zapisów. Zarówno projekt rozporządzenia jak i wszystkie wniesione uwagi dostępne są na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Według założeń, nowe prawo powinno wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Również ze względu na to, iż prace nad projektem trwały bardzo długo, a od 2012 r. brakowało szczegółowych przepisów dotyczących wymagań sanitarnohigienicznych, ustawodawca określił czas 3 miesięcy, by adresaci projektowanego aktu mieli czas na zapoznanie się z nadchodzącymi zmianami i zastosowanie ich w przypadku prowadzonych działalności.

W § 23 wskazany został także dwuletni okres na dostosowanie:

  • Stanowisk dekontaminacyjnych, jeżeli usługodawca zdecyduje się na ich prowadzenie we własnym obiekcie, a także na nabycie lub podniesienie kwalifikacji pracowników z zakresu sterylizacji,
  • Szatni w obiektach, gdzie świadczone są usługi odnowy biologicznej.

W rozporządzeniu można również spotkać się z zapisem 6 miesięcy dot. zapewnienia prawidłowej wentylacji w obiektach. Szczegółowe informacje dostępna są na stronach rządowych, gdzie można zapoznać się z całą treścią nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

https://www.enbio-group.com/pl/steamjet/

 

Kliknij na obrazek żeby powiększyć