Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych

Kluczowym elementem bezpieczeństwa produktów kosmetycznych jest ich jakość mikrobiologiczna. Skażenie mikrobiologiczne wynikające z obecności mikroorganizmów w produktach kosmetycznych może prowadzić do poważnych i niebezpiecznych dla zdrowia człowieka konsekwencji. 

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz z metodami wykorzystywanymi w określaniu czystości mikrobiologicznej kosmetyków.

Szkolenie odbędzie się 24 września 2019 w hotelu Novotel Łódź Centrum, ul. Piłsudskiego 11A w Łodzi.

Spotkanie przeznaczone jest dla:

 • Pracowników Laboratoriów Mikrobiologicznych Kontroli Jakości
 • Mikrobiologów zatrudnionych w laboratoriach mikrobiologicznych, wykonujących analizy na zlecenie
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działów Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Osób odpowiedzialnych za wdrożenie i nadzór nad Systemem Jakości w Laboratorium Mikrobiologicznym
 • Kierowników i Pracowników Produkcji
 • Technologów
 • Osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową z przemyslem kosmetycznym 
 • Osób wiążących swoją przyszłość zawodową z branżą kosmetyczną w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego kosmetyków

Agenda:

 1. Aktualne wymagania prawne dotyczące badań produktów kosmetycznych
 2. Mikroorganizmy specyficzne i niespecyficzne w produktach i surowcach kosmetycznych
 3. Wykrywanie mikroorganizmów w produktach i surowcach kosmetycznych
 4. Limity mikrobiologiczne wg normy PN-EN ISO 17516:2014-11
 5. Produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego wg normy PN-EN ISO 29621:2017-04
 6. Zakażenia mikrobiologiczne kosmetyków wg systemu RAPEX
 7. Identyfikacja i eradykacja biofilmu w przemyśle kosmetycznym

Więcej informacji o szkoleniu: https://biotechnologia.pl/kalendarium/kosmetologia/badania-mikrobiologiczne-produktow-kosmetycznych-w-swietle-aktualnych-wymagan-prawnych,2845