Kosmetolog jako coach zdrowia i urody

Joanna Klonowska, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Data: czw., 20/10/2016 - 09:47 / Tagi: kosmetolog, coach, zdrowie, URODA
Kosmetolog jako coach
Poprawne wykonanie zabiegu kosmetologicznego to dziś stanowczo za mało. Kosmetolog powinien być specjalistą, który wspiera swoich klientów w osiągnięciu założonych efektów estetycznych, poprzez holistyczne podejście do zdrowia i urody. Powinien pomagać klientom pokonywać ich własne wewnętrzne i zewnętrzne blokady w dążeniu do bycia szczęśliwym, uwalniać ich potencjał zdrowotny oraz podnosić poczucie zdrowia zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Kwalifikacje kosmetologa dają mu możliwość bycia swoistym coachem zdrowia i urody.
 
Relacja zdrowie - uroda
Aby zrozumieć jak zdrowie wpływa na nasz wygląd, należy przeanalizować czym jest samo zdrowie. Zgodnie z definicją ZDROWIE jest to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawność. Wyróżnia się:
 
  • Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów;
  • Zdrowie psychiczne:
  • Zdrowie emocjonalne - zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją, agresją;
  • Zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia;
  • Zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi;
  • Zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.
     
Na dobrostan ten, oprócz dobrego samopoczucia fizycznego, ogromny wpływ ma to, jak postrzegamy własny wygląd i jak jest on odbierany przez innych.  Współczesna kultura konsumencka promuje pewien typ urody traktowany jako piękny - eksponowany jest standard młodego, smukłego ciała. Piękno nie jest już tylko cechą biologiczną, ale jest odpowiednio kreowane, do czego niezbędne są pewne kosmetyki, zabiegi, chirurgia plastyczna itp. Cechy wyglądu mają zwracać uwagę i kojarzyć się z atrakcyjnością. Bardzo silny i wyraźny jest także związek między urodą a lubieniem – osoby atrakcyjne łatwo zyskują sympatię. Panujące powszechnie społeczne przekonanie, że szczupła figura jest kluczem do sukcesu, może stać się niejednokrotnie przyczyną zaburzeń psychicznych. Ludzie przekonani o swoim nieatrakcyjnym wyglądzie nie są w stanie takiego dobrostanu osiągnąć. Dlatego można przyjąć, że zdrowie i uroda są ze sobą nierozerwalnie połączone, obustronnie na siebie wpływają.
 
Co wpływa na nasze zdrowie i urodę?
Na zdrowie, a tym samym urodę człowieka wpływa wiele czynników. Są to na przykład predyspozycje genetyczne i indywidualne skłonności - po rodzicach dziedziczymy wzrost, kolor włosów, oczu, ogólny charakter budowy ciała, umięśnienie i część rysów twarzy. Także rodzaj karnacji - odziedziczona po przodkach jasna cera może być powodem wielu problemów skórnych, np., nadwrażliwości na światło słoneczne czy powstawania dużej ilości znamion barwnikowych. Również rodzaj cery przechodzi z rodziców na dzieci. Jeśli któreś z nich miało skłonność do łojotoku, najprawdopodobniej dzieci też będą miały ten problem. Podobnie rzecz się ma z cerą wrażliwą, naczyniową i suchą. Odziedziczyć można nawet zmarszczki, a raczej sposób starzenia się skóry.
 
Ogromną rolę odgrywa także styl życia, określany jako zespół zachowań i postaw zdrowotnych. Jest najważniejszym czynnikiem warunkującym stan naszego zdrowia i urody, jak wykazują liczne badania naukowe, wpływa na nie nawet w 50%. Styl życia to aktywności człowieka będące elementem codziennego życia, które polegają na praktycznym stosowaniu posiadanej wiedzy na temat zdrowia i urody. Stanowią one przedmiot względnie wolnych, indywidualnych wyborów i decyzji. Jest to ta część czynników, nad którą człowiek ma największą kontrolę: sposób odżywiania, aktywność fizyczną, sposób spędzania wolnego czasu i odpoczynek, dbałość o ciało, korzystanie ze słońca lub solarium, palenie papierosów oraz korzystanie z innych używek, przyjmowanie leków.
Jeszcze innym czynnikiem, choć w mniejszym stopniu wpływającym na zdrowie,  jest dostępność i korzystanie przez nas z opieki zdrowotnej, określanej jako zespół czynności mających na celu zapobieganie chorobom (szczepienia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych) i leczenie chorób, a realizowany jest przez system opieki zdrowotnej, do której przynależymy.
 
Obok czynników cywilizacyjnych, biologicznych oraz medycyny naprawczej i zapobiegawczej, czynniki środowiskowe są tymi, które znacząco oddziałują na stan zdrowia i urody człowieka. Są to czynniki związane z różnymi formami aktywności, zazwyczaj o niskim natężeniu, jednak działają na nas przez długi czas oraz przez całą dobę. Skumulowane w organizmie działają na różne układy i narządy człowieka, a ich niekorzystne skutki zdrowotne są dość specyficzne i pojawiają się po dłuższym okresie ekspozycji w postaci przejściowych lub trwałych zaburzeń funkcjonalnych, rzadziej w postaci ewidentnych chorób. Do środowiskowych zagrożeń zdrowotnych zalicza się obecność związków chemicznych w powietrzu, glebie, wodzie, żywności, gospodarstwie domowym, ochronie roślin i przemyśle, a także ubożenie warstwy ozonowej, co prowadzi do nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Są to także zagrożenia wynikające z cech otoczenia, w którym żyjemy, pracujemy.
Zdrowie i urodę można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki zastosowaniu dorobku zaawansowanej nauki o zdrowiu i opiece zdrowotnej, ale głównie poprzez wybór prawidłowego stylu życia.
 
Kosmetolog jako specjalista z obszaru nauk o zdrowiu
Częścią naszej kultury, której głównym celem jest badanie ciała ludzkiego i spraw związanych ze zdrowiem oraz zastosowanie tej wiedzy w celu polepszenia zdrowia, są nauki o zdrowiu. Badania dotyczące zdrowia przeprowadzane są głównie w takich dyscyplinach zdrowotnych jak biologia, chemia, fizyka, biochemia, epidemiologia i genetyka. Celem innych dyscyplin jest nie tylko poszerzenie wiedzy o zdrowiu, ale także bezpośrednie go polepszenie. Niektórymi z nich są: inżynieria biomedyczna, biotechnologia, pielęgniarstwo, dietetyka, farmakologia, farmacja, zdrowie publiczne, psychologia, fizjoterapia i medycyna.
Właśnie z obszaru nauk o zdrowiu, a także nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej wyrosła jeszcze jedna dyscyplina, zajmująca się zdrowiem – KOSMETOLOGIA. Jej przedstawiciele zajmują się głównie poprawianiem i przywracaniem urody poprzez wykonywanie procedur pielęgnacyjnych i upiększających. Ale to nie wszystko. Kosmetolodzy zajmują się również profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej (zdrowia). W kręgu ich zainteresowań znajduje się także korygowanie różnych problemów skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny, często przy współpracy z przedstawicielami innych zawodów związanych ze zdrowiem i urodą.
 
Czym jest coaching zdrowia i urody?
W pierwszej części artykułu przedstawione zostały najważniejsze obszary, których wpływ na zdrowie i urodę może na co dzień zaobserwować każdy z nas (genetyka, środowisko, opieka zdrowotna i styl życia). Podejście coachingowe jest jedną z metod wprowadzania w te obszary codziennych zmian prowadzących do uzyskania, podtrzymania i poprawy zdrowia.
 
Zatem coaching zdrowia i urody to zestaw pytań, dzięki którym klient może odkryć mechanizmy rządzące jego zdrowiem, wyglądem oraz samopoczuciem: Czy myślę o swoim zdrowiu i urodzie? Jak myślę? Co dla mnie znaczy bycie pięknym? Czy bycie pięknym oznacza dla mnie byciem zdrowym? W jaki sposób współpracuję ze swoim zdrowiem? A jak ze swoją urodą? Na jakie próby wystawiam swoje zdrowie? Jak przekłada się to na urodę?
W coachingu zdrowia i urody klient nie znajdzie na nie gotowych odpowiedzi, ani uniwersalnych zaleceń, ponieważ każdy człowiek indywidualnie postrzega własne zdrowie, piękno i atrakcyjność fizyczną – inne kwestie musi zignorować a na inne zwrócić uwagę.
Celem coachingu zdrowia i urody jest wykrycie reakcji nawykowych wpływających na nie, które im częściej są powtarzane, tym sprawniej i szybciej działają, stają się coraz mniej uświadamiane i coraz mniej zauważalne. Coach rozkłada te reakcje na elementy składowe, usprawnia je, po czym zmienia w nawyki tym razem służące zdrowiu i urodzie (lub służące w przyjaźniejszy niż dotychczas sposób).
 
Na co można wpływać w procesie zmiany?
Coaching zdrowia i urody wspiera jego uczestników w zmianie zachowań z obszaru stylu życia na zdrowsze. Partnerzy coachingu współpracują, by ułatwić wprowadzenie zmian – coach zdrowia i urody nie zajmuje się udzielaniem doraźnej pomocy a towarzyszeniem w procesie coachingu, w drodze z miejsca, w którym znajduje się klient teraz do miejsca, w którym pragnie być, w drodze do pełni dobrostanu psycho – fizycznego. Można to zdefiniować jako wspieranie klienta w zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz narzędzi tak, by nabrał on pewności siebie i w efekcie stał się aktywnym uczestnikiem procesu zdrowienia i podnoszenia własnej atrakcyjności.
Zadaniem kosmetologów, jako coachów zdrowia i urody jest zrozumienie mechanizmów powstawania deficytów psychofizycznych oraz ich wpływu na zdrowie, wygląd i samopoczucie człowieka poprzez diagnozowanie problemów w obszarze zdrowia i urody oraz jego aktywności życiowej. Ich rolą jest także definiowanie metod odzyskania lub utrzymania równowagi psychofizycznej. Sformułowanie celów, wzmocnienie zaangażowania i motywacji do zmiany oraz realizowanie procesu dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań problemów.
 
Czego mogą dotyczyć te zmiany i rozwiązania? Tego, na co mamy największy wpływ. Dbając o środowisko, które nas otacza, zmieniając nawyki związane ze stylem życia,  dbamy o własne zdrowie a tym samym urodę. Najważniejsza jest jednak zmiana w myśleniu o własnym zdrowiu i wyglądzie. Przewodnikiem w tych zmianach może być kosmetolog.
 
Artykuł dzięki uprzejmości BEAUTY INSPIRATION
 
 

Artykuł sponsorowany